Komentáře? Dotazy?

Napište nám prosím na:
patmos@patmos.cz

Pomozte nám

Nalezli jste na webu chybu? Napište nám na webmaster@patmos.cz

 

Izaiáš

Izaiáš

Máme pro vás novou kazetu Božího slova - IZAIÁŠ

"Věříme, že je v ní to, co Bůh chtěl, abychom do ní vložili. Kazeta vznikla, abyste dnes mohli slyšet, co nám Bůh zaslibuje. Co nám zaslibuje, budeme-li plně chodit po Jeho stezkách. Jednou uslyšíme všichni, jednou to bude slyšet ze střech i z nároží.
Hlasem trouby, který se Víťovi podařilo získat a upravit, se v Izraeli vyhlašovalo léto milostivé Hospodinovo. Léto, ve kterém se otevírají žaláře, otevírají se oči slepých a uši hluchých. Kristus pro nás léto milostivé vyhlásil a jeho plnost nás čeká. Uslyšíte o létu milostivém, o tom, co se bude dít tady na zemi, až zavládne Boží království. Uslyšíte, že Bůh připravil těm, kteří Ho hledají, ochranu a úkryt v těch nejtěžších dobách, úkryt v Něm samotném. Uslyšíte o radosti, plesání a o pokání ...
Přijměte, prosím, tuto kazetu jako výzvu. Bůh vám buď blízko."

Za všechny, kdo pracovali,
Kristýna Klusoňová

 

Co dodat?
Snad jen to, že na rozdíl od kazety Žalmy je náročnější k poslechu. Je v ní stejně hluboké a čisté slovo, jen v tomto případě není mluvené slovo, až na tři výjimky, podbarveno hudbou. Kniha Izaiáše nejsou písně, ale proroctví, a proto ne vždy byla žalmistická kompozice vhodná. Melodie, kterými je text proložen, jsou písně, které někteří z vás poznají. Jsou to písně inspirované verši z daných pasáží Izaiáše. Pokud byste si chtěli písně při poslechu zpívat, napište nám, prosím.

Verze 1.6.9