Komentáře? Dotazy?

Napište nám prosím na:
patmos@patmos.cz

Pomozte nám

Nalezli jste na webu chybu? Napište nám na webmaster@patmos.cz

 

Pan Pegelow

Pan Pegelow

Kniha Boba Streblow nazvaná „Pan Pegelow v branách pekla“ byla napsána jako svědectví v době vylití Božího Ducha v padesátých letech 20. století. Autor v ní popisuje svoje zázračné obrácení k Ježíši Kristu, které mu zachránilo život nejen pro věčnost, ale i na několik dalších desítek let tady na tom světě.

Kniha popisuje vize nebe a pekla, které bratr Streblow přijal od Boha, když na něj sestoupil Boží Duch, pozvedl jeho ducha a přenesl ho mimo tělo. Jak říká sám autor: „Bůh mě vynesl do nebe; pak jsem sestoupil z hory Sión, došel na rozcestí života a poté jsem scházel tou širokou cestou, která vede do záhuby. Navštívil jsem otevřený chřtán samého pekla! Během tři a půl hodiny jsem od Boha dostal sedm jasných vizí, které měly během následujících dnů a let utvářet a formovat mou službu i můj život.“ A dále: „Kdyby mi Bůh v mých osmnácti letech tuto vizi nedal, pan Pegelow, ten beznadějný alkoholik, by nikdy nenalezl místo v Božím království. Tou vizí mi však Bůh ukázal, jak panu Pegelow můžu pomoci.“

Od doby napsání knihy už uplynulo spoustu času a nejen pan Pegelow skrze ni nalezl věčný život. Mnozí další, jimž se kniha dostala do ruky, přijali Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Bratr Streblow obdržel dopisy od stovek a stovek lidí, bohatých i chudých, známých i neznámých, kterým Bůh otevřel oči díky této malé knížce.

Při práci na překladu textu nám Bůh jednoho dne dal sen. Ve snu k nám přišla sestra v Kristu a ptala se: „Jak to, že ještě nemáte knihu „Pan Pegelow“ v češtině? Cožpak nevíte, že má moc zachránit lidské duše?“
A tak jsme Bohu vděční, že vám ji můžeme předložit. Máme naději, že přinese požehnání nejen vám, kteří již s Hospodinem nějakou dobu chodíte, ale i vašim přátelům, kteří Ježíše do svého života zatím nepřijali.

Verze 1.6.9