Komentáře? Dotazy?

Napište nám prosím na:
patmos@patmos.cz

Pomozte nám

Nalezli jste na webu chybu? Napište nám na webmaster@patmos.cz

 

Patmos

Patmos Praha je křesťanské společenství, ve kterém se sešli lidé upřímně hledající Boží vůli na základě Bible a darů Ducha, které, věříme, stejně jako mnohá další společenství, nepominuly s „prvotní církví a prvními apoštoly“. Věříme, že Bůh má s člověkem zásadní plán. Svůj plán v Bibli přesně popsal: „ … přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem“. Jsme přesvědčeni, že se nacházíme v době, kdy Bůh dokoná svůj záměr a zbuduje Boží Syny bez poskvrny a vrásky. Jako součást Těla Kristova chceme přinést svůj díl i skrze tyto stránky. Naším záměrem je postupně stránky rozšiřovat tak, aby sloužily duchovnímu růstu všech, kteří je budou navštěvovat.

Verze 1.6.9