Komentáře? Dotazy?

Napište nám prosím na:
patmos@patmos.cz

Pomozte nám

Nalezli jste na webu chybu? Napište nám na webmaster@patmos.cz

 

Kázání

"Co jste obdrželi, předávejte dál", je výzva, kterou k nám před nějakou dobou promluvil Bůh. A tak postupně předáváme vše, co nám požehnalo. Věříme, že budete požehnáni i vy.

Přidáváme úvod z knihy Billa Brittona "Cesta Orla", který snad nejlépe vystihuje touhu naších srdcí.

"Naším záměrem je přinést poselství o tom, že Bůh má svůj lid. Lid, který povstává nad přízemní představy i nad mrtvou teologii tělesných lidí. Kdyby církevnické řády a náboženské organizace současné doby mohly, držely by Boží lid v duchovním otroctví.

Ale díky Bohu proudí Pravda jako řeka dnešní generací a těm, kteří jsou Bohem vyvoleni, osvobozuje mysl z lidských tradic. Dává jim tak možnost vzlétnout do nových výšek zjevení. Bůh není mrtev a Duch svatý nepřestal otevírat Písmo těm, kdo mají oči k vidění, uši k slyšení a srdce k porozumění. Hospodin předkládá své Slovo jako "hutný pokrm" těm, kteří dospívají do "plnosti věku". Zaslíbení, která jsou nám dána v tuto hodinu, jsou tak veliká a slavná, že sáhnou až na "dno naší víry"... ale Bůh je naší nadějí. Buď požehnáno Jeho nádherné Jméno!

Netvrdíme, že zjevení zde předkládaná obsahují poznání všech Božích tajemství. Ale když se sytíme Jeho Slovem a vstřebáváme Jeho Pravdu, Bůh sám roztáhne Oponu a zjeví nám víc z Kristovy slávy a nádhery. Milovaní, nebojte se toho, o čem jste dříve neslyšeli. Duch svatý vás uvede do veškeré pravdy. Pokud patříte k Jeho stádu, uslyšíte Jeho hlas a poznáte Ho."

Tak tedy kéž vám Bůh požehná, když tato kázání otevřete s Biblí v ruce. Pečlivě a s modlitbou přemýšlejte o věcech, které nám Pán daroval, abychom se o ně podělili s Jeho Tělem. Nechť je duch zjevení a moudrosti s vámi, a nechť vás přivede k poznání Boha samotného!

Odkazy na kázání v textové podobě:

 The Omega Message listopad 2022

 The Omega Message prosinec 2021

 The Omega Message květen 2021

 The Omega Message září 2020

 The Omega Message březen 2020

 The Omega Message listopad 2019

 The Omega Message duben 2019

 The Omega Message říjen 2018

 The Omega Message květen 2018

 The Omega Message listopad 2017

 The Omega Message květen 2017

 The Omega Message prosinec 2016

 The Omega Message květen 2016

 The Omega Message leden 2016

 The Omega Message srpen 2015

 The Omega Message květen 2015

 The Omega Message leden 2015

 The Omega Message říjen 2014

 The Omega Message červenec 2014

 The Omega Message duben 2014

 The Omega Message leden 2014

 The Omega Message říjen 2013

 The Omega Message červenec 2013

 The Omega Message duben 2013

 The Omega Message leden 2013

 The Omega Message říjen 2012

 The Omega Message červenec 2012

 The Omega Message duben 2012

 The Omega Message leden 2012

 The Omega Message říjen 2011

 The Omega Message červenec 2011

 The Omega Message duben 2011

 The Omega Message leden 2011

 The Omega Message říjen 2010

 The Omega Message červenec 2010

 The Omega Message duben 2010

 The Omega Message leden 2010

 The Omega Message říjen 2009

 The Omega Message červenec 2009

 The Omega Message duben 2009

 The Omega Message leden 2009

 The Omega Message říjen 2008

 The Omega Message červenec 2008

 The Omega Message duben 2008

 The Omega Message leden 2008

 The Omega Message říjen 2007

 The Omega Message červenec 2007

 The Omega Message duben 2007

 The Omega Message leden 2007

 The Omega Message říjen 2006

 The Omega Message červenec 2006

 The Omega Message duben 2006

 The Omega Message leden 2006

 The Omega Message říjen 2005

 The Omega Message červenec 2005

 The Omega Message duben 2005

 The Omega Message leden 2005

 The Omega Message říjen 2004

 The Omega Message červenec 2004

 The Omega Message duben 2004

 The Omega Message leden 2004

 The Omega Message říjen 2003

 The Omega Message červenec 2003

 The Omega Message duben 2003

 The Omega Message leden 2003

 The Omega Message říjen 2002

 The Omega Message červenec 2002

 The Omega Message srpen 2001

Verze 1.6.9