Komentáře? Dotazy?

Napište nám prosím na:
patmos@patmos.cz

Pomozte nám

Nalezli jste na webu chybu? Napište nám na webmaster@patmos.cz

 

Přikrytí

Rodina je prototyp církve, místo, kde se její členové učí lásce, životu sebevydání a oběti ve prospěch druhých, tedy vlastnostem, které jsou pro Boží dílo zásadní. Není divu, že jednou z podmínek, aby muž mohl být starším sboru, je to, že má zbožnou manželku a poslušné děti. Nelze dobře rozumět církvi a práci v ní, dokud člověk nevstoupí do situací, v nichž se musí naučit sebevydání, zodpovědnosti a oběti. “Vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev?“, říká Písmo (1.Tim 3:5). Vyplývá z toho, že správná služba doma je předpokladem správné služby v církvi a na Božím díle obecně. Věříme, že Bůh v této době mluví k rodinám, aby každý člen zaujal správné postavení, aby byl pod přikrytím a v bezpečí.

V roce 2003 jsme přijali povolání, že máme vydávat časopis o rodině s názvem Přikrytí. Věříme, že z něho přijmete radu i potěšení, jako je přijímáme i my.

Co tedy v časopise najdete? Připravili jsme pro vás několik knížek na pokračování. Nás samotné velmi povzbudily, vyučily i napomenuly a uvedly do hlubšího zkoumání Božího Slova. Budeme se snažit přinášet je po kapitolách a z těch, které jsou objemnější, vybereme alespoň části, které nás zaujaly. Jelikož jsou originály knížek v angličtině, snažíme se je ve volném čase postupně překládat. Pokud vás zaujmou, uvítáme modlitby za jejich dokončení.  Dále v časopise budete nacházet kázání, která mají co říci k tématu našeho časopisu, zajímavá svědectví k zamyšlení a biblické studie.

„… daleko nad perly cena její…“ Tak zní biblický verš z Přísloví, který inspiroval zakladatelku jednoho z nezajímavějších křesťanských časopisů povzbuzujících ženy v jejich Božím povolání manželek a maminek. Se svolením autorky Nancy Campbell jsme některé články z časopisu Above Rubies přeložili a na našich stránkách se s nimi budete pravidelně setkávat.

 Jednotlivá čísla časopisu ve formátu PDF:
 
 
 Zvláštní přílohy:
 
 
Verze 1.6.2