Komentáře? Dotazy?

Napište nám prosím na:
patmos@patmos.cz

Pomozte nám

Nalezli jste na webu chybu? Napište nám na webmaster@patmos.cz

 

Žalmy

Žalmy

„Po 11. září se mezi mnohými lidmi a v médiích často užívalo slov typu: ‘nic nebude jako dřív‘. Svět se změnil. Všichni vnímali hlubokou bolest a bylo těžké se vyrovnat s tím, že nikdo nemůže zaručit, co se stane příště. V té době jsem si uvědomila, že lidé musí slyšet, že skutečně nastává jiná doba. Ale že v této době Bůh má pro svůj lid plán a hlavně místo úkrytu. Jediné, co k tomu potřebuje, je celé naše srdce. Srdce, které bude hledat Boží vůli pro svůj vlastní život a které se Bohem nechá změnit. Srdce, které bude stejně jako král David vyznávat po celý život: ‘Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť vždy hledati budu, abych směl přebývat v domě Hospodinově po všecky dny života mého a spatřovati okrasu Hospodinovu a zpytovat v chrámě jeho.‘ Žalm 27:4. Bůh činí smlouvu s každým, kdo se rozhodne mu naslouchat. Věřím, že čemu člověk naslouchá, tomu se přizpůsobí jeho mysl a začne přemýšlet stejně. To se týká všech lidí, věřících i nevěřících. Proto Bůh říká, přivaž si můj zákon na hrdlo, ať tvé myšlenky od něj neodchází. Proč? Protože v něm je život, v slovech Bible je skryto to nejvzácnější. Představte si, že Bůh, stvořitel všeho, má vysvětlit člověku, co po něm chce, proč je tady na světě, proč svět funguje jak funguje. A Bůh se rozhodne vše toto vyjádřit napsaným slovem. Musí všechno, co je třeba člověku vědět pro život, vložit do jedné knihy. Nemůže si dovolit plýtvat slovy. Proto je v Bibli víc, než si lidé dovedou představit.„ Těmito slovy komentuje za autory vznik nahrávky Kristýna

Ještě slovo k obálce, nad kterou se asi málokdo zamyslí. Je na ní symbolicky to, o čem jsme chtěli, aby kazeta byla. Ptáček sedící na skále není ptáček žalmista. Všimněte si, že nezpívá - záměrně nezpívá. Je to duše krále Davida (a naše taky), duše, která unikla jako pták, unikla z osidla lovce a má svůj úkryt. Úkryt na skále, úkryt v dobách nejtěžších. Skála je Kristus a v Něm je naše odpočinutí. Zelený obdélníček vespod je tráva. A co bílé tečky? To je mana, padající v chladném ránu pro Izrael. Mana nasytila a žalmy nasytí také. Věřte, že víc, než chleba.

Verze 1.6.9